Ukuqhomfa

Kunjani Ukukhupha Isisu eFlorida

IFlorida sele isenza abantwana ukuba baxelele umzali ukuba bayasikhupha isisu. Ngoku abenzi bemithetho bafuna ukuba umzali eze nabo eklinikhi. Nali ibali lomntu oneminyaka eli-17 ubudala.

Umzimba wakho uyiByoweapon

Abantu abasebenzisa isiqubulo samalungelo okuqhomfa ukuqhankqalaza izikhokelo zokhuseleko lwe-coronavirus babeka wonke umntu emngciphekweni.

Iinkonzo kunye neengozi zokukhupha isisu

Ngelixa amashumi amawaka amabhinqa ezama ukukhupha isisu ngenxa yokungakwazi ukufikelela kukhathalelo lwempilo yokuzala, amanye amakhambi akhetha ngokuzithandela 'i-emmenagogues,' okanye amayeza okuqhomfa ngaphandle kokuqhomfa ngonyango. Kodwa ngaba bakhuselekile?

Kunjani Ukukhupha Isisu eOhio

IOhio yayilelinye lamazwe asixhenxe awazama ukunqanda ukukhupha isisu kwikota yokuqala yonyaka ka-2019. Le yindlela umntu omnye awakhathalelwa ngayo kwimeko enobutshaba.