Amaqela emigulukudu bakwiiPhilippines

FYI.

Eli bali lingaphezulu kweminyaka emi-5 ubudala.

Imicimbi yamaQela Iqela lemigulukudu iSputnik lelona likhulu kwiiPhilippines. Kukhulu kakhulu kangangokuba kunzima ukugcina umkhondo kuwo onke amasebe amancinci, angenamandla asezantsi kulawulo lwawo.
  • Iifoto nguMlobi