Impilo

Abantu abadala abakhumbula ukuzalwa

'Eyona ndlela ndingayichaza ngayo - bekungathi kukuhlala emotweni yakho embindini wesitshingitshane, aze umntu aphule ifestile akutsale ebandayo.'