UbuDlame boMdlalo weVidiyo bunokubutshabalalisa njani uBomi baKho

Yonke imizekeliso nguStephen Maurice Graham

FYI.

Eli bali lingaphezulu kweminyaka emi-5 ubudala.

Iingcali ziqikelela ukuba ngaphezulu kwezigidi ezi-3 zaseMelika eziphakathi kweminyaka esibhozo ukuya kweli-18 banokuba benengxaki yokuxhomekeka kumdlalo wevidiyo.