Ukubuyisela Kwimeko Yesiqhelo

Ubomi bam njengoPhelelo lolutsha

Ndiye ndaqonda ukuba ndingenza imali eninzi ngomsebenzi wesondo kunalo naliphi na idigri. Kodwa yonke imali endiyibeke epokothweni yeza ngexabiso: indibeka engxakini. '